Els termes de servei s’apliquen a tots els serveis, dominis i / o clients allotjats a la xarxa de ASSI.

== Contractació d’un nou servei ==
Si us plau, llegiu les següents condicions d’acord de servei abans de procedir amb la contractació del seu nou servei. Aquestes polítiques estan dissenyades per protegir de la millor manera els interessos dels nostres clients. La política de ASSI és la d’actuar com un proveïdor neutral d’accés als serveis que ofereix Internet. Reservat el dret de suspendre o cancel·lar l’accés d’un client a qualsevol oa tots els serveis prestats per nosaltres si es decideix que el compte ha estat o està sent utilitzada de forma indeguda.

Tots els serveis d’allotjament compartit (Web Hosting) estan destinats a l’usuari final només i no poden ser sub-llogats, venuts o cedits a tercers.
Els productes i serveis que seran prestats als nostres clients tindran un nivell de qualitat professional d’acord amb els estàndards acceptats en la indústria i d’acord en tot aspecte substancial amb totes les lleis i reglaments aplicables. A excepció del que expressament disposa aquest acord, ASSI no ofereix, i per la present renuncia a qualsevol altra garantia, expressa o implícita, incloent qualsevol garantia de comerciabilitat o aptitud per a propòsits particulars.
Els clients són responsables de la freqüència de les còpies de seguretat dels seus arxius en el nostre sistema. ASSI no es fa responsable de la pèrdua dels fitxers dels usuaris, llevat que s’indiqui el contrari durant o després la contractació del servei.

== Autorització dels Càrrecs i Pagaments ==
ASSI facturarà pels serveis prestats, els mateixos que tindran un període de gràcia de deu (10) dies hàbils. El client autoritza a ASSI per carregar a la targeta de crèdit proporcionada pel client, si s’emmagatzema en el nostre sistema de facturació. Paypal, transferència i domiciliació bancària també són acceptats en cas que el client decideixi no emmagatzemar una targeta de crèdit.

ASSI podrà interrompre el seu servei a causa de falta de pagament de qualsevol factura proforma vinculada al servei en qüestió; ASSI es reserva el dret de denegar, suspendre o cancel·lar el servei fins a rebre un pagament vàlid a aquesta.

== Restriccions de contingut ==
Tots els serveis prestats per ASSI poden ser usats per a fins lícits. La transmissió, emmagatzematge o presentació de qualsevol informació, dades o material en violació de qualsevol llei federal dels Estats Units o Espanya (segons la ubicació del servidor que presta el servei) a nivell estatal o local està estrictament prohibit. No es limita a drets d’autor o materials de marca registrada i material protegit per secret comercial.

Política Warez: El programari pirata, programes de hackers i forats de seguretat, estan estrictament prohibit allotjament en els servidors ASSI.
Servidors de IRC estan estrictament prohibits.
ASSI es reserva el dret de desactivar qualsevol material des de l’espai web del client que raonablement consideri inacceptable.
ASSI es reserva el dret de suspendre el compte del client a la nostra discreció si aquest material es descobreix.
ASSI és l’únic àrbitre del que constitueix una violació de les disposicions anteriors.

== Restricció d’Aplicacions en Shared Hosting ==
Aquesta secció només és aplicable als plans d’allotjament compartit / shared hosting / web hosting. El Client està autoritzat per instal·lar lliurement aplicacions CGI / PHP, però, ASSI es reserva el dret de desactivar qualsevol aplicació que irracionalment afecti o interfereixi amb les operacions normals del servidor. Aquesta situació és altament improbable. Algunes seqüències d’ordres i / o llocs no estan permesos en els plans d’allotjament compartit: * Tube / clon de llocs com Youtube, llocs mirall i / o qualsevol indici de phising o suplantació d’identitat.

== Correu No Desitjat ==
Els servidors de ASSI no poden ser l’origen, intermediaris o adreces de destinació implicades en la transmissió de Spam, Programari Spam, Spamware i / o un altre sistema que faci un mal ús del servei SMTP. El domini del client no deu ser referenciat com a originador o intermediari en qualsevol dels anteriors.
ASSI considera spam qualsevol missatge en massa no sol·licitat en els mitjans com, els grups de notícies i correu electrònic.
Les accions esmentades anteriorment no seran tolerades, la violació de qualsevol d’aquestes, ocasionarà amb la desactivació immediata dels serveis sense reemborsament de cap tipus. D’altra banda, una multa de cent (100) euros serà imposada per cada violació de la política d’spam. ASSI és l’únic àrbitre del que constitueix una violació de les disposicions anteriors.

Els blocs d’IP de ASSI, no es poden utilitzar per a fins de rotació IP mentre que es realitza l’enviament de correu electrònic. ASSI pot, mitjançant el monitoratge del circuit de realimentació, bloquejar el trànsit SMTP d’un servidor que es troba enviant correu brossa a través de diverses adreces IP. La manca de resposta a les queixes de SPAM impliqués amb el bloqueig del trànsit SMTP i / o la cancel·lació del compte. En línies següents són incloses les polítiques d’enviament en massa de correus electrònics, apartat denominat com «Correu electrònic / Polítiques de Llistes de Correu electrònic».

== Abús del Servidor ==
Qualsevol intent de soscavar o causar mal a un servidor d’un altre client de ASSI està estrictament prohibit.
Qualsevol intent de soscavar qualsevol lloc web de ASSI o un lloc web d’un altre client de ASSI està estrictament prohibit i pot resultar en la terminació immediata dels serveis prestats per ASSI sense reemborsament. ASSI és l’únic àrbitre del que constitueix una violació de les disposicions anteriors. Una multa de dos-cents (200) euros pot ser aplicada per l’abús de algun servidor de manera intencional.

== Termes ==
A) Vigència de contracte: La vigència d’aquest acord continuarà fins que un avís de cancel·lació per part del client o ASSI es doni, o fins que sigui acabat per altres disposicions d’aquest acord. ASSI es reserva el dret a rescindir el present contracte amb causa, prèvia notificació al Client. ASSI a més pot acabar aquest acord immediatament sense previ avís en qualsevol moment si el client incompleix qualsevol part d’aquest acord.
B) Aplicable a comptes d’allotjament compartit (web hosting), hosting DNS, Hosting Reseller i servidors Virtuals. El CLIENT podrà sol·licitar a ASSI la devolució dins dels 30 dies després d’haver-se contractat el servei. El CLIENT serà reemborsat l’import total que s’ha pagat en forma de crèdit en el seu compte.
C) Aplicable a comptes d’allotjament compartit (web hosting), hosting DNS, Hosting Reseller i servidors Virtuals. El CLIENT haurà de fer coneixement per escrit en cas que desitgi cursar la baixa del seu servei amb 25 dies d’antelació, en cas contratario el contracte es renovarà de forma automàtica per 1 període contigu addicional igual a l’anterior.
D) Aplicable als comptes de Servidors Dedicats. Els reemborsaments es realitzaran per l’import total pagat en forma de crèdit en el seu compte només si el CLIENT ho sol·licita abans de l’activació del servei.
I) Aplicable als registres / renovació / transferència de dominis. L’import pagat per aquest efecte no serà reemborsat de cap manera, ja que el Client després de registrar-lo pot seguir utilitzant-se en el futur.
F) Aquestes polítiques poden ser modificades o canviades per ASSI. ASSI informarà al client de qualsevol canvi en la política.

== Presumpció d’acord ==
En signar amb ASSI, ja sigui mitjançant document escrit, en línia o posant-se en contacte d’alguna manera amb un empleat, funcionari, agent i / o director per sol·licitar a ASSI la prestació dels seus serveis al Client, el Client (1) autoritza ASSI prendre les mesures necessàries per a per a configurar el compte del client, incloent el cobrament a través de la manera triat pel client, sigui targetes de crèdit o domiciliació bancària, en qualsevol dels casos, informació prèviament facilitada pel client en el moment de contractar el servei, ASSI (2) es compromet a la prestació de tots i cadascun dels serveis que s’estableix en aquest acord, i celebraran amb dit acord en el tribunal de justícia.

== Defecte ==
En la situació que fos durant el temps de vida d’aquest acord, el client en qualsevol disposició deixa d’executar l’acordat en el present acord, ASSI tindrà dret a danys i perjudicis, costos i honoraris d’advocats, els mateixos que seran costejats per el Client.

== Elecció de la Llei / Lloc ==
Aquest Acord s’interpretarà i regirà d’acord amb les lleis de Barcelona (Espanya) depenent de la ubicació del servidor que presta el servei i el lloc per a qualsevol acció, litigi o procediment respecte a aquest acord serà a Barcelona (Espanya).

== Acord de Registre de Domini ==
ASSI pot proporcionar un nou nom de domini de primer nivell per als seus nous clients a petició d’ells, ja sigui de forma individual o vinculat a algun pla d’allotjament compartit (web hosting). Aquests noms de domini no tenen cap cost per a la seva renovació mentre que el client segueixi renovant el seu pla d’allotjament compartit vinculat a aquest. El client és responsable de la renovació del nom de domini posant-se en contacte amb el nostre departament de vendes en info@assiapl.com. Si el Client decideix canviar de proveïdor de hosting, el client es compromet a pagar la quota anual que apareix a la pàgina web de ASSI corresponent al registre / renovació del nom de domini en qüestió.

== Correu electrònic / Polítiques de Llistes de Correu electrònic ==
Un servidor de correu es defineix com qualsevol servidor de qualsevol tipus com shared / VPS / dedicat l’únic objectiu principal és l’enviament de correu electrònic amb SMTP. La xarxa de ASSI és monitoritzada a través de múltiples bucles de realimentació i pot determinar, amb l’advertiment immediata d’un servidor que té una alta demanda, incloent servidors que poden ser compatibles CAN-SPAM.

En cas que el client no tingui cura la reputació de les adreces IP assignades en el seu servidor i faci cas omís a les notificació de les llistes d’SPAM, ocasionarà amb la cancel·lació del seu servidor.

Haurà de tenir cura de la reputació de les adreces IP del seu servidor.
Els missatges han de tenir instruccions clares d’eliminació i encapçalats vàlids.
Les sol·licituds d’eliminació o un altre efecte hauran d’efectuar-se en 24 hores.
Els missatges han d’incloure detalls sobre com l’usuari s’ha subscrit, aquests han d’indicar-a ASSI en cas se sol·liciti.
Queixes excessives poden resultar amb la cancel·lació del compte.
Operar amb un compte «en nom de» o «en connexió amb», revendre qualsevol servei a persones o empreses que figuren en el Registre de Spamhaus Known Spam Operations (ROKSO) podent-veure la base de dades a: http: // www. spamhaus.org donarà com a resultat immediat de la cancel·lació del compte.

== Denúncies d’abús ==
Totes les denúncies d’abús han de ser respostes com a molt tard 48 hores després de la queixa. La manca de resposta pot resultar amb la cancel·lació del compte. ASSI es reserva el dret d’eliminar els arxius que no s’ajusten a les nostres condicions de servei, locals, estatals o federals.

Correu electrònic: info [@] assiapl.com